Trong các chất sau:Na,P2 O5,CaO, Na2o. nước tác dụng được với chất nào tạo ra axít?

Question

Trong các chất sau:Na,P2 O5,CaO, Na2o. nước tác dụng được với chất nào tạo ra axít?

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-04T20:10:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T20:12:11+00:00

  Chất tác dụng với nước tạo ra axit chỉ có thể là oxit axit → Tác dụng với `P_2O_5` tạo ra axit

  `PTHH:P_2O_5+3H_2O→2H_3PO_4`

  0
  2021-10-04T20:12:41+00:00

  Nước tác dụng với $P_2O_5$ tạo ra axit.

  $PTPƯ:P_2O_5+3H_2O\xrightarrow{} 2H_3PO_4$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )