Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ? A. Lá mọc cách B. Lá mọc đối C. Lá mọc vàng D.

Question

Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ?
A. Lá mọc cách B. Lá mọc đối
C. Lá mọc vàng D. Cả A,B và C

in progress 0
Eloise 2 năm 2021-08-22T14:57:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:58:02+00:00

  Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ?

  A. Lá mọc cách

  B. Lá mọc đối

  C. Lá mọc vàng

  D. Cả A,B và C

   @Tindy

  ~~ Chúc bạn học tốt~~

  0
  2021-08-22T14:58:46+00:00

  Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ?

  A. Lá mọc cách     B. Lá mọc đối          C. Lá mọc vàng         D. Cả A,B và C

  Đáp án : A

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )