Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ? A. Lá mọc cách B. Lá mọc đối C. Lá mọc vàng D.

By Eloise

Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ?
A. Lá mọc cách B. Lá mọc đối
C. Lá mọc vàng D. Cả A,B và C

0 bình luận về “Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ? A. Lá mọc cách B. Lá mọc đối C. Lá mọc vàng D.”

 1. Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ?

  A. Lá mọc cách

  B. Lá mọc đối

  C. Lá mọc vàng

  D. Cả A,B và C

   @Tindy

  ~~ Chúc bạn học tốt~~

  Trả lời
 2. Trong các nhóm lá sau đây nhóm lá nào có gân song song ?

  A. Lá mọc cách     B. Lá mọc đối          C. Lá mọc vàng         D. Cả A,B và C

  Đáp án : A

   

  Trả lời

Viết một bình luận