trong lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em thích môn văn, 20 em thích môn toán , 18 em thích môn sử , 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả 3 mô

Question

trong lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em thích môn văn, 20 em thích môn toán , 18 em thích môn sử , 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả 3 môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-07-23T04:31:27+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:33:25+00:00

  Gọi  theo thứ tự là số học sinh chỉ thích môn Văn, Sử, Toán;

  x là số học sinh chỉ thích hai môn là văn và toán

  y là số học sinh chỉ thích hai môn là Sử và toán

  z là số học sinh chỉ thích hai môn là văn và Sử

  Ta có số em thích ít nhất một môn là 45−6=39

  Dựa vào biểu đồ ven ta có hệ phương trình

  a+x+z+5=25 $^{(1)}$ 

  b+y+z+5=18 $^{(2)}$ 

  c+x+y+5=20 $^{(3)}$ 

  c+x+z+a+b+c+5=39 $^{(4)}$

  Cộng vế với vế $^{(1)}$ $^{(2)}$ $^{(3)}$ a có:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )