Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M(1;-2) ,N(-3;1) và P(4;-3).Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d qua M và song song NP

Question

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M(1;-2) ,N(-3;1) và P(4;-3).Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d qua M và song song NP

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-08-28T02:14:54+00:00 1 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:16:42+00:00

  Đáp án:

  `(d): 4x+7y+10=0`

  Giải thích các bước giải:

  `\qquad N(-3;1);P(4;-3)`

  `=>\vec{NP}=(4+3;-3-1)=(7;-4)`

  Vì `(d)`//$NP$ nên $(d)$ có `VTCP \vec{u}=(7;-4)`

  `=>VTPT\ \vec{n}=(4;7)`

  Vậy phương trình đường thẳng $(d)$ qua $M(1;-2)$ có `\vec{n}=(4;7)` là:

  `(d): 4(x-1)+7(y+2)=0`

  `(d): 4x+7y+10=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )