Trong phần ngữ điệu in đậm :”T ôi,một quả bom trên đồi.Nho hai quả dưới lòng đường.Chị Thao,một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ”, tác giả đã sử dụng

Question

Trong phần ngữ điệu in đậm :”T ôi,một quả bom trên đồi.Nho hai quả dưới lòng đường.Chị Thao,một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ”, tác giả đã sử dụng phép liên kết nào?

in progress 0
Rose 2 năm 2021-07-30T08:13:20+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:14:27+00:00

  Phép lặp : một quả

  0
  2021-07-30T08:15:16+00:00

  Tác giả đã sử dụng phép liên kết :

  $+$ Phép lặp :

  $*$”Quả”$\text{(3 lần.)}$

  $*$ “Một quả $\text{(2 lần.)}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )