Trung bình số tuổi của hai anh em là 12, biết anh hơn em 4 tuổi. hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi

Question

Trung bình số tuổi của hai anh em là 12,
biết anh hơn em 4 tuổi. hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi

in progress 0
Lydia 8 phút 2021-10-14T02:28:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T02:30:07+00:00

  Tổng số tuổi 2 anh em là :

         12 × 4 = 24 ( Tuổi )

  Tuổi em năm nay là :

          (24 – 2 ) : 2 = 10 (Tuổi)

                   Đáp số : 10 tuổi

  @yin

  #$Victory^{}$ 

  0
  2021-10-14T02:30:34+00:00

  Tổng số tuổi 2 anh em là: 

  `12 × 2 = 24` (tuổi)

  Tuổi em năm nay là: 

  `(24 – 4) : 2 = 10` (tuổi)

  Đáp số: `10` tuổi

  (Chúc bạn học tốt)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )