Từ BỆNH LỀ MỀ Thì tác giả có thêm từ bệnh trước từ lề mề Vậy đó là biện pháp tu từ gì nhỉ

Question

Từ
BỆNH LỀ MỀ
Thì tác giả có thêm từ bệnh trước từ lề mề
Vậy đó là biện pháp tu từ gì nhỉ

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-09-30T23:59:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:00:06+00:00

  – Tác giả thêm từ bệnh trước từ lề mề để thấy tầm quan trọng, nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống, xã hội.

  0
  2021-10-01T00:00:25+00:00

  Tác giả sử dung biện phap nghệ thuật nghị luận về 1 hiện tượng sự việc trong đời sống

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )