Từ khi tổng thống Obama nhận chức ông đã giúp đỡ Việt Nam những gì Trả lời gấp Nay thi rồi Trả lời đầy đủ nha

Question

Từ khi tổng thống Obama nhận chức ông đã giúp đỡ Việt Nam những gì
Trả lời gấp
Nay thi rồi
Trả lời đầy đủ nha

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-17T07:08:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:09:24+00:00

  Chúc bn học giỏi ????????????????

  +Peace Corps thiết lập hoạt động tại Việt Nam(đoàn hoà bình)

  +VietJet đặt mua 100 Boeing 737 MAX 200

  +Cấp phép hoạt động Đại học Fulbright Việt Nam

  +Thả nhà bất đồng chính kiến

  +Xóa bỏ hoàn toàn về việc ngăn vận chuyển 

  0
  2021-08-17T07:10:02+00:00

  +Gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí

  +Peace Corps thiết lập hoạt động tại Việt Nam(đoàn hoà bình)

  +VietJet đặt mua 100 Boeing 737 MAX 200

  +Cấp phép hoạt động Đại học Fulbright Việt Nam

  +Thả nhà bất đồng chính kiến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )