Từ MnO2 , dung dịch HCl, KClO3 và cacbon, viết phương trình hóa học để điều chế các khí: clo, oxi, cacbon đioxit.

Question

Từ MnO2 , dung dịch HCl, KClO3 và cacbon, viết phương trình hóa học để điều chế các khí: clo, oxi, cacbon đioxit.

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-09-27T22:11:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:12:43+00:00

  Clo: $MnO_{2}$ +4Hcl ->$MnCl_{2}$ +$Cl_{2}$ +2$H_{2}$O 

  Oxi: 2$KClo_{3}$ -> 2KCl+$3O_{2}$ 

  Cacbon đioxit: C+$O_{2}$ ->$CO_{2}$ 

  0
  2021-09-27T22:13:20+00:00

  Đáp án:

  Điều chế clo: MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O (t0)

  Điều chế oxi: 2KClO3  2KCl + 3O2 (xúc tác, t0)

  Điều chế CO2: C + O2  CO2 (t0)

                     Munz_thiên~~

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )