Từ MnO2 , dung dịch HCl, KClO3 và cacbon, viết phương trình hóa học để điều chế các khí: clo, oxi, cacbon đioxit.

By Raelynn

Từ MnO2 , dung dịch HCl, KClO3 và cacbon, viết phương trình hóa học để điều chế các khí: clo, oxi, cacbon đioxit.

0 bình luận về “Từ MnO2 , dung dịch HCl, KClO3 và cacbon, viết phương trình hóa học để điều chế các khí: clo, oxi, cacbon đioxit.”

 1. Đáp án:

  Điều chế clo: MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O (t0)

  Điều chế oxi: 2KClO3  2KCl + 3O2 (xúc tác, t0)

  Điều chế CO2: C + O2  CO2 (t0)

                     Munz_thiên~~

   

  Trả lời

Viết một bình luận