Từ một tấn muối ăn có chứa 10,5% tạp chất, người ta điều chế được 1250 lit dung dịch HCl 37% (D = 1,19gam/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác với

Question

Từ một tấn muối ăn có chứa 10,5% tạp chất, người ta điều chế được 1250 lit dung dịch HCl 37% (D = 1,19gam/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác với H2SO4 đậm đặc và đun nóng không quá 2500C. Tính hiệu suất của quá trình điều chế trên ?

in progress 0
Kaylee 4 ngày 2021-12-06T14:59:36+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:01:35+00:00

  Đáp án:

   mNaCl=1.89,5%=0,895

  NaCl + H2SO4 –> NaHSO4 + HCl

  15299                                          15299

  mddHCl=1250.1000.1,19=1487500

  mHCl =1487500.37%=550375

  nHCl=$\frac{550375}{36,5}$=15079

  nNaCl=$\frac{0,895.1000.1000}{58,5}$=15299

  H=$\frac{15079}{15299}$ .100=98,56%

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )