Tuấn hỏi nam: em bạn bao nhiêu tuổi? Nam đáp: lấy số hàng chục bộ nhất bớt đi số đứng liền sau số 5 rồi thêm vào số lẻ bộ nhất thì ra tuổi em tớ

Question

Tuấn hỏi nam: em bạn bao nhiêu tuổi? Nam đáp: lấy số hàng chục bộ nhất bớt đi số đứng liền sau số 5 rồi thêm vào số lẻ bộ nhất thì ra tuổi em tớ

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-08-16T04:02:35+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:03:42+00:00

  Chữ số hàng chục bộ nhất là:

  10 Số lẻ bộ nhất là: 1

  Số liền sau 5 là: 6

  Tuổi em Nam là:

  10 – 6 + 1 = 5 (tuổi)

  mk xin ctrlhn nha

  0
  2021-08-16T04:03:56+00:00

  Đáp án:

   16 nhé!

  Giải thích các bước giải:

   Số hàng chục bộ nhất là: 10

  Sau số 5 là: 6

  Ta có phép tính: 10-6+10=14 (tuổi)

  Cho cj câu trả lời hay nhất nha!!! Cj đang cần

  @Lonely Team

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )