tục ngữ thường có đặc điểm gì chung về nghệ thuật trả lời đúng chính xác em vote 5 sao

Question

tục ngữ thường có đặc điểm gì chung về nghệ thuật trả lời đúng chính xác em vote 5 sao

in progress 0
Caroline 17 phút 2021-09-25T18:56:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T18:57:37+00:00

  • Tục ngữ thường có đặc điểm gì chung về nghệ thuật ?

  ~ Mỗi 1 câu tục ngữ thường có đặc điểm chung là mang về cả 2 ý nghĩa đó là :

  •  Nghĩa đen 

  •  Nghĩa bóng

  `->` Để cho người đọc, người nghe hiểu rõ hơn về bản chất / tính chất của câu tục ngữ

  $#@Sanchy2008 Xin hay nhất ạ$

  0
  2021-09-25T18:57:50+00:00

  @Meoss_

  * Tục ngữ thường có đặc điểm chung về nghệ thuật:

  – Ngắn gọn, hàm súc;

  – Giàu ý nghĩa;

  – Mang lại nhiều bài học quý giá;

  – Thường sử dụng nhiều biện pháp tu từ như: so sánh, ẩn dụ, … để làm giàu tầng lớp ý nghĩa cho câu tục ngữ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )