Tuổi ông hơn tuổi cháu là 66 năm. Biết rằng tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Hãy tính tuổi ông và tuổi cháu

Question

Tuổi ông hơn tuổi cháu là 66 năm. Biết rằng tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Hãy tính tuổi ông và tuổi cháu

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-22T10:03:44+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:04:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử cháu 1 tuổi (tức là 12 tháng) thì ông 12 tuổi.

  Lúc đó ông hơn cháu là:

     12 – 1 = 11 (tuổi)

  Nhưng thực ra ông hơn cháu 66 tuổi, tức là gấp 6 lần 11 tuổi (66 : 11 = 6).

  Do đó thực ra tuổi ông là:

      12 x 6 = 72 (tuổi)

   Tuổi cháu là:

      1 x 6 = 6 (tuổi)

  Thử lại 6 tuổi = 72 tháng; 72 – 6 = 66 (tuổi)

  Đáp số: Ông: 72 tuổi

                Cháu: 6 tuổi

  Xin câu trả lời hay nhất ạ.

  @Vietha

   

  0
  2021-10-22T10:05:23+00:00

  * Đáp án : Cháu : `6 `tuổi 

                   Ông : `72` tuổi

  * Giải thích các bước giải :

        Đổi : 1 năm = 12 tháng .

  Nhận xét : Do tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng nên tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu .

   Coi tuổi cháu là : `1` phần .

          Tuổi ông là : `12` phần .

     Tuổi cháu là :

      `66 : ( 12 – 1 ) xx 1 = 6 ( tuổi )`

     Tuổi ông là :

       `6 + 66 = 72 ( tuổi )`

                 Đáp số : Cháu : `6 `tuổi 

                               Ông : `72` tuổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )