Xuất phát từ cơ sở nào mà HCM xếp cả giai cấp tư sản dân tộc và địa chủ vào hàng ngũ cách mạng, chứ không coi họ là đối tượng cách mạng cần phải đánh

Question

Xuất phát từ cơ sở nào mà HCM xếp cả giai cấp tư sản dân tộc và địa chủ vào hàng ngũ cách mạng, chứ không coi họ là đối tượng cách mạng cần phải đánh đổ?
Giúp mình câu này với ạ. Mình cảm ơn.

in progress 0
Amara 35 phút 2021-10-05T18:30:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T18:31:19+00:00

  -Người xếp cả giai cấp tư sản dân tộc và trung tiểu địa chủ vào hàng ngũ cách mạng là dựa trên cơ sở: đặt vấn đề độc lập dân tộc lên hàng đầu.

  -Người đoàn kết dân tộc rộng rãi để đánh đuổi kẻ thù; đối với trung, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc thì lợi dụng hoặc trung lập chứ không chống lại họ là dựa vào thái độ chính trị và khả năng cách mạng của họ:

  +Tư sản dân tộc: có xu hướng kinh doanh độc lập, muốn phát triển kinh tế dân tộc nên ít nhiều có tinh thần chống đế quốc, phong kiến.

  +Trung và tiểu địa chủ bị Pháp chèn ép nên ít nhiều có tinh thần chống đế quốc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )