ứng dụng của mối ghép tháo được jojo

Question

ứng dụng của mối ghép tháo được
jojo

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-19T09:02:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:03:55+00:00
  • Mối ghép bằng ren được dùng rất rộng rãi vì nó đơn giản dễ thực hiện,dễ tháo lắp sữa chữa thay thế.

  • Mối ghép có độ dày quá lớn ta dùng vít cấy,

  • Mối ghép có thân , đế máy dày vỏ mỏng ta dùng đinh vít.

  • Mối ghép then áp dụng cho mối ghép trục với bánh đai, bánh răng, đĩa xích….

  • Mối ghép chốt áp dụng cho mối ghép có tác dụng hãm chuyển dộng tương đối giữa các chi tiết theo phương tiếp xúc để truyền lực theo phương đó.

  0
  2021-07-19T09:04:09+00:00

  Mối ghép bằng ren được dùng rất rộng rãi vì nó đơn giản dễ thực hiện,dễ tháo lắp sữa chữa thay thế.

  Mối ghép có độ dày quá lớn ta dùng vít cấy,

  Mối ghép có thân , đế máy dày vỏ mỏng ta dùng đinh vít.

  Mối ghép then áp dụng cho mối ghép trục với bánh đai, bánh răng, đĩa xích….

  Mối ghép chốt áp dụng cho mối ghép có tác dụng hãm chuyển dộng tương đối giữa các chi tiết theo phương tiếp xúc để truyền lực theo phương đó.

  cho mình trả lời hay nhá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )