Vai trò của chim ds vs con người và tự nhiên? Mỗi vai trò cho 1 ví dụ minh họa Gợi ý: Vai trò của chim đối với con người: * có lợi: * có hại: Vai trò

Question

Vai trò của chim ds vs con người và tự nhiên? Mỗi vai trò cho 1 ví dụ minh họa
Gợi ý:
Vai trò của chim đối với con người:
* có lợi:
* có hại:
Vai trò của chim đối vs tự nhiên:
* Có lợi
* có hại:
Liệt kê từng ý,( tham khảo sgk sinh 7 trang 122)

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-02T15:25:51+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:27:29+00:00

  Vai trò của chim đối với đời sống con người và tự nhiên:

  * Lợi ích:

  – Cung cấp thực phẩm: VD: chim bồ câu, chim cu.

  – Thụ phấn cho cây trồng, phát tán quả hạt: VD: vẹt, chim hút mật.

  – Ăn sâu bọ có hại và động vật gặm nhấm: VD: chim sẻ, đại bàng, chim ưng.

  – Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh: VD: vịt, ngan, ngỗng, đà điểu.

  – Huấn luyện chim săn mồi: VD: cốc đế, chim ưng, đại bàng.

  – Phục vụ du lịch: VD: vịt trời, ngỗng trời, gà gô.

  * Có hại:

  – Ăn hạt, quả, cá: VD: chim sẻ.

  – Là động vật trung gian truyền bệnh.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )