Vào cuối TK III TCN – đời Hừng Vương t18, đất nước Văn Lang bị giặc nào xâm chiếm?

Question

Vào cuối TK III TCN – đời Hừng Vương t18, đất nước Văn Lang bị giặc nào xâm chiếm?

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-11-24T18:49:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:51:29+00:00

  Giặc Tống 

  0
  2021-11-24T18:51:47+00:00

  Vào cuối thế kỉ III TCN, đời Hùng Vương thứ 18, đất nước Văn Lang đã xảy ra chiến tranh Hùng-Thục do vào khoảng thời gian đó, các bộ lạc Âu Việt ở vùng núi phía Bắc Việt Nam và nam Quảng Tây (khoảng chín bộ lạc ) bắt đầu hình thành nhà nước riêng của người Âu Việt do Thục Chế đứng đầu, đóng đô ở Nam Bình (nay là tỉnh Cao Bằng). Sau khi Thục Chế mất, Thục Phán đã tiến hành thu phục thủ lĩnh của chín bộ lạc và dần khuếch trương lãnh thổ về phía nước Văn Lang của người Lạc Việt. Theo truyền thuyết, do Hùng Vương thứ XVIII không chịu gả con gái cho Thục Phán nên Thục Phán dấy quân đánh vua Hùng, do lí do đó nên sử cũ mới gọi là chiến tranh Hùng-Thục.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )