vì sao cùng một loại đất mà khi bỏ vào nước thì độ pH lớn nhưng khi bỏ vào dd KCl thì độ pH lại thấp

Question

vì sao cùng một loại đất mà khi bỏ vào nước thì độ pH lớn nhưng khi bỏ vào dd KCl thì độ pH lại thấp

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-11-24T09:51:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:52:56+00:00

  Đáp án:

  Khi cho vào nước nước là môi trường nước ,các chất có trong đất có thể tác dụng với OH- trong nước tạo thành bazo làm tăng PH

  Cho cùng một loại đất mà khi bỏ vào dd KCl thì Cl- kết hợp với H+ tạo thành acid HCl nên pH giảm

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-24T09:53:08+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Do tung loai dat thoi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )