Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta? ko giải thích nhé

Question

Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?
ko giải thích nhé

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-09-19T19:00:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:01:59+00:00

  Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta vì Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam.

  0
  2021-09-19T19:02:14+00:00

  Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta vì :

   +Đưa Đảng ra hoạt động công khai, đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam 

  ->thúc đẩy cuộc kc chống Pháp đi đến thắng lợi. Vì thế đại hội II còn được gọi là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”

  #good_luck 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )