Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta? ko giải thích nhé

By Kinsley

Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?
ko giải thích nhé

0 bình luận về “Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta? ko giải thích nhé”

 1. Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta vì Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam.

  Trả lời
 2. Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta vì :

   +Đưa Đảng ra hoạt động công khai, đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam 

  ->thúc đẩy cuộc kc chống Pháp đi đến thắng lợi. Vì thế đại hội II còn được gọi là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”

  #good_luck 

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm