Việc kí văn kiện nào đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

Question

Việc kí văn kiện nào đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-07-11T01:12:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:13:24+00:00

  Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á.

  0
  2021-07-11T01:14:02+00:00

  Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )