Việc phát minh ra lửa có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người nguyên thủy?

Question

Việc phát minh ra lửa có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người nguyên thủy?

in progress 0
Josie 1 tuần 2021-09-08T14:03:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:05:06+00:00

  Việc có được phương pháp tạo ra lửa giúp con người có thể sử dụng hiệu quả lửa như nguồn năng lượng để sưởi ấm, nấu nướng và chế tác vật dụng, đồng thời là vũ khí chống lại các động vật khác. Chưa có động vật nào khác có phương pháp tạo ra và sử dụng lửa, do đó, khả năng tạo và sử dụng lửa phân biệt loài người với các động vật còn lại. Khả năng sử dụng lửa được cho là dẫn đến sự hình thành xã hội nguyên thủy và thúc đẩy sản xuất của cải vật chất.

  0
  2021-09-08T14:05:27+00:00

  Việc có được phương pháp tạo ra lửa giúp con người có thể sử dụng hiệu quả lửa như nguồn năng lượng để sưởi ấm, nấu nướng và chế tác vật dụng, đồng thời là vũ khí chống lại các động vật khác. Chưa có động vật nào khác có phương pháp tạo ra và sử dụng lửa, do đó, khả năng tạo và sử dụng lửa phân biệt loài người với các động vật còn lại. Khả năng sử dụng lửa được cho là [cần dẫn nguồn] dẫn đến sự hình thành xã hội nguyên thủy và thúc đẩy sản xuất của cải vật chất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )