Viết cho iem mấy kí hiệu hóa hay xài vs lại mấy công thức về hóa nha ( cần dùng cjo lớp 8 í ạ ) Mơn nhìu nja ~~

Question

Viết cho iem mấy kí hiệu hóa hay xài vs lại mấy công thức về hóa nha ( cần dùng cjo lớp 8 í ạ )
Mơn nhìu nja ~~

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-26T07:50:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T07:52:42+00:00

  `n` ; mol

  `m` : khối lượng

  `M` : khối lượng mol

  `V` : thể tích

  `C_M` : nồng độ mol

  `C%` : nồng đọ %

  .

  `n=m/M`

  `V = n.22,4`

  `C_M = n/V`

  `C% = (m_(ct))/(m_(dd)) . 100%`

  0
  2021-09-26T07:52:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $m : khối\ lượng$

  $n : số\ mol$

  $V : thể\ tích$
  $C_M : nồng\ độ\ mol$
  $C\% : nồng\ độ\ phần\ trăm$

  $S : độ\ tan$

  Một số công thức :

  $n = \dfrac{M}{n}$

  $n = \dfrac{Số\ phân\ tử\ (nguyên\ tử)}{6,022.10^{23}}$

  $⇒ m = M.n ; M = \dfrac{m}{n}$

  $V = n.22,4(ở\ đktc)$

  $V = \dfrac{m}{D}(D\ là\ khối\ lượng\ riêng)$

  $C_M = \dfrac{n}{V}$ ( V có đơn vị là lít)

  $C\% = \dfrac{m_{chất\ tan}}{m_{dung\ dịch}}.100\%$

  $m_{dung\ dịch} = D.V$

  $Độ\ tan : S = \dfrac{m_{chất\ tan}}{m_{dung\ môi}}.100$

  $C\% = \dfrac{S}{S+100}.100\%$

  $C_M = \dfrac{10.D.C\%}{M}$

  Tính số nguyên tử : $n.6,022.10^{23}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )