Viết PTHH phản ứng cháy của các chất sau trong oxi: H2; Mg; Cu; S; Al; C và P. Biết sản phẩm tạo thành là: H2O; MgO; CuO; SO2; Al2O3; CO2; P2O5.

Question

Viết PTHH phản ứng cháy của các chất sau trong oxi: H2; Mg; Cu; S; Al; C và P. Biết sản phẩm tạo thành là: H2O; MgO; CuO; SO2; Al2O3; CO2; P2O5.

in progress 0
Camila 2 tuần 2021-11-24T09:57:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:59:30+00:00

  Đáp án:

  2H2 + O2 $\to$ 2H2O

  2Mg + O2 $\to$ 2MgO

  2Cu + O2 $\to$ 2CuO

  S + O2 $\to$ SO2

  4Al + 3O2 $\to$ 2Al2O3 

  C + O2 $\to$ CO2

  4P + 5O2 $\to$ 2P2O5

  0
  2021-11-24T09:59:34+00:00

  Đáp án:

   2H2+o2->2H2o

  2Mg+o2 ->2 Mgo

  2Cu+o2->2 cuo ( cu có hóa trị 2) 

  S+o2-> so2( s có hóa trị 4) 

  2Al+3o2->2 al2o3(al có hóa trị 3)

  C+o2-> co2( c có hóa trị 4) 

  4P+5o2->2 p2o5( p có hóa trị 5) 

  Bạn cần nhớ hóa trị thì viết pt mới đúng nhé 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )