Với x ∈ N, x $\neq$ 9: Tìm GTLN của $\frac{7}{√x+3}$

Question

Với x ∈ N, x $\neq$ 9: Tìm GTLN của $\frac{7}{√x+3}$

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-07-21T01:50:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:51:45+00:00

  ta có

  n∈N

  =>$x≥0$

  <=>$\sqrt[]{x}\geq 0$

  <=>$\sqrt[]{x}-3\geq-3$( 2 vế trừ 3)

  <=>$\dfrac{7}{\sqrt[]{x}-3}\leq$ $\dfrac{-7}{3}$ ( 2 vế chia cho 7)

  =>Max$\dfrac{7}{\sqrt[]{x}-3}$ =$\dfrac{-7}{3}$ 

  khi $x=0$

  anh xin hay nhất nhé

  0
  2021-07-21T01:52:05+00:00

  Đáp án:

  \(Max =  – \dfrac{7}{3}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Do:x \in N\\
   \to x \ge 0\\
   \to \sqrt x  \ge 0\\
   \to \sqrt x  – 3 \ge  – 3\\
   \to \dfrac{7}{{\sqrt x  – 3}} \le  – \dfrac{7}{3}\\
   \to Max =  – \dfrac{7}{3}\\
   \Leftrightarrow x = 0
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )