quy đồng mẫu số: $\frac{-8}{3}$ và $\frac{-6}{7}$ $\frac{7}{30}$ và $\frac{9}{-10}$

By Mackenzie

quy đồng mẫu số:
$\frac{-8}{3}$ và $\frac{-6}{7}$
$\frac{7}{30}$ và $\frac{9}{-10}$

0 bình luận về “quy đồng mẫu số: $\frac{-8}{3}$ và $\frac{-6}{7}$ $\frac{7}{30}$ và $\frac{9}{-10}$”

 1. Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a//`

  `(-8)/(3)=(-8.7)/(3.7)=(-56)/(21)`

  `(-6)/(7)=(-6.3)/(7.3)=(-18)/(21)`

  `b//`

  `(7)/(30)`

  `(9)/(-10)=(9.3)/(-10.3)=(27)/(-30)=-(27)/(30)`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm