Rễ cây có nhiệm vụ gì ? Ngoài nhiệm vụ đó ra em có thấy rễ cây có nhiệm vụ nào khác ?Hãy kể tên một số cây mà em biết?

Photo of author

By Arianna

Rễ cây có nhiệm vụ gì ? Ngoài nhiệm vụ đó ra em có thấy rễ cây có nhiệm vụ nào khác ?Hãy kể tên một số cây mà em biết?

0 bình luận về “Rễ cây có nhiệm vụ gì ? Ngoài nhiệm vụ đó ra em có thấy rễ cây có nhiệm vụ nào khác ?Hãy kể tên một số cây mà em biết?”

 1. Rễ cây có hai nhiệm vụ chính đó là:

  Hút các chất dinh dưỡng để nuôi cây

  Bám vào đất giúp cho cây đứng vững

  Ngoài những nhiệm vụ trên, rễ cây còn có những nhiệm vụ khác như:

  Dự trữ các chất dinh dưỡng

  Hô hấp vv…

  Những loài cây mà em biết là:

  VD: Cây xoài, cây mận, cây ổi, cây cao su, cây tre vv…

   

 2. nhiệm vụ của rễ cây là hút nước,chất dinh dưỡng

  ngoài ra rễ còn giúp cây đứng vững,hô hấp

  các loài cây đó là:cây chuối,cây tràm,cây lim,cây đào,cây bưởi (bòng),cây hạt dẻ,cây tre,cây khế,cây xoài,cây táo,cây cam,cây quýt,…..

                          XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT

Viết một bình luận