rượu có nhiệt độ nóng chảy là -117 độ C và nhiệt độ soi là 78 độ C. khi rót rượu vào một chiếc bình rồi đậy kín nút đạt trong phòng có nhiệt độ là 30

Photo of author

By Adalynn

rượu có nhiệt độ nóng chảy là -117 độ C và nhiệt độ soi là 78 độ C. khi rót rượu vào một chiếc bình rồi đậy kín nút đạt trong phòng có nhiệt độ là 30 độ C thì rượu trong bình đang tồn tại ở thể nào? hãy giải thích vì sao
Leave a Comment