Rút gọn biểu thức A=√3 +√(2-√3)^2+6 Lm hộ mk vs cần gấp

Photo of author

By Cora

Rút gọn biểu thức A=√3 +√(2-√3)^2+6
Lm hộ mk vs cần gấp
Viết một bình luận