Saga nói với Helen rằng tích của 3 số nguyên dương là 36. Saga cũng nói với Helen tổng của 3 số, nhưng Helen vẫn chưa biết 3 số đó là gì. Tổng của 3 s

Photo of author

By Nevaeh

Saga nói với Helen rằng tích của 3 số nguyên dương là 36. Saga cũng nói với Helen tổng của 3 số, nhưng Helen vẫn chưa biết 3 số đó là gì. Tổng của 3 số là bao nhiêu?
Viết một bình luận