Sang năm tuổi em bằng 5/7 tuổi chị .tính tuổi cuar mỗi người hiện nay .biết chị hơn em 4 tuổi

Photo of author

By Ayla

Sang năm tuổi em bằng 5/7 tuổi chị .tính tuổi cuar mỗi người hiện nay .biết chị hơn em 4 tuổi

0 bình luận về “Sang năm tuổi em bằng 5/7 tuổi chị .tính tuổi cuar mỗi người hiện nay .biết chị hơn em 4 tuổi”

 1. Vẽ sơ đồ

  Tuổi em :  |—–|—–|—–|—–|—–|

  Tuổi chị :  |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|

  Hiệu số phần bằng nhau là : 7 – 5 = 2 ( phần)

  Sang năm tuổi của người em là : 4 : 2 x 5 = 10 ( tuổi)

  Tuổi của em hiện tại là : 10 – 1 = 9 ( tuổi)

  Tuổi của người chị là : 9 + 4 = 13 (tuổi)

                       Đáp số : Tuổi của em : 9 tuổi

                                     Tuổi của chị : 13 tuổi

  Xin hay nhất ạ

 2. Mỗi năm chị và em đều tăng thêm một tuổi nên lúc nào chị cũng hơn em `4` tuổi.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `7 – 5 = 2` (phần)

  Tuổi em sang năm là:

  `4 : 2 × 5 = 10` (tuổi)

  Tuổi em hiện nay là:

  `10 – 1 = 9` (tuổi)

  Tuổi chị hiện nay là:

  `9 + 4 = 13` (tuổi)

  Đáp số: `9` tuổi và `13` tuổi

Viết một bình luận