Sau khi đi được một nửa quãng đường AB, một ô tô đã tăng vận tốc thêm 25% vận tốc cũ nên đã đến B sớm hơn dự định là 24 phút. Tính thời gian ô tô đã đ

Photo of author

By Delilah

Sau khi đi được một nửa quãng đường AB, một ô tô đã tăng vận tốc thêm 25% vận tốc cũ nên đã đến B sớm hơn dự định là 24 phút. Tính thời gian ô tô đã đi từ A đến B
Viết một bình luận