sau khi đi được một nửa quãng đường ab,,người lái xe ô tô đã tăng vận tốc thêm 25% vận tốc ban đầu nên đã đến B sớm hơn thời gian dự định là 30 phút.t

Photo of author

By Aaliyah

sau khi đi được một nửa quãng đường ab,,người lái xe ô tô đã tăng vận tốc thêm 25% vận tốc ban đầu nên đã đến B sớm hơn thời gian dự định là 30 phút.tính thời gian ô tô đã đi từ A đến B
Viết một bình luận