Sau khởi nghĩa giành thắng lợi, Lí Bí đã có những biện pháp gì để xây dựng, củng cố chính quyền?

By Samantha

Sau khởi nghĩa giành thắng lợi, Lí Bí đã có những biện pháp gì để xây dựng, củng cố chính quyền?

0 bình luận về “Sau khởi nghĩa giành thắng lợi, Lí Bí đã có những biện pháp gì để xây dựng, củng cố chính quyền?”

 1. Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức 

  Lý Bí đã chia chính quyền thành 2 ban

  Ban văn: Tinh Thiều

  Ban võ: Phạm Tu

  #TNT

  Trả lời
 2. – Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế) vào đầu năm 544.

  – Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời).

  – Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.

  Trả lời

Viết một bình luận