Sau nhiều lần được K, bạn học cùng lớp 8A phê bình, góp ý thẳng thắn, bạn A đã nghiêm túc thực hiện nội quy của trường. Việc làm của K không biểu hiện

Photo of author

By Gianna

Sau nhiều lần được K, bạn học cùng lớp 8A phê bình, góp ý thẳng thắn, bạn A đã nghiêm túc thực hiện nội quy của trường. Việc làm của K không biểu hiện thái độ nào sau đây trong tình bạn?

A:
Luôn chân thành và tin cậy.
B:
Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
C:
Bao che khuyết điểm của nhau.
D:
Có sự đồng cảm sâu sắc.

0 bình luận về “Sau nhiều lần được K, bạn học cùng lớp 8A phê bình, góp ý thẳng thắn, bạn A đã nghiêm túc thực hiện nội quy của trường. Việc làm của K không biểu hiện”

  1. Sau nhiều lần được K, bạn học cùng lớp 8A phê bình, góp ý thẳng thắn, bạn A đã nghiêm túc thực hiện nội quy của trường. Việc làm của K không biểu hiện thái độ nào sau đây trong tình bạn?

    A: Luôn chân thành và tin cậy.

    B: Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

    C: Bao che khuyết điểm của nhau.

    D: Có sự đồng cảm sâu sắc.

Viết một bình luận