Trong không khí đặt lần lượt 2 điện tóc q1=-q2=2*10-8 tại hai điểm A B với AB=4cm tìm cường độ đong điện H H cách A 2 cm cách b 6 cm

Trong không khí đặt lần lượt 2 điện tóc q1=-q2=2*10-8 ...

Read more

Công suất là gì? thế nào là công của dòng điện trong một đoạn mạch?

Công suất là gì? thế nào là công của dòng ...

Read more

Nắm nhau tôi chôn góc phù sa sông Mã Trăm thác nghìn ghềnh cuộn xoáy vào tơ Làng cong xuống dáng tre già trước tuổi Tiếng gọi đò khuya sạt cả đôi bờ.

Nắm nhau tôi chôn góc phù sa sông Mã Trăm ...

Read more

vật rơi tự do trong giây cuối được 40 m. Tính thời gian vật rơi và độ cao nơi thả vật biết g= 10 m/s2 tính t và h

vật rơi tự do trong giây cuối được 40 m. ...

Read more

số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt tỉ lệ với số 9.8.7,6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn khối 6 90 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối

số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt tỉ lệ với ...

Read more

Cho $x^{3}$ +$y^{3}$+ $z^{3}$ = 3xyz. Rút gọn P= $\frac{xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}$

Cho $x^{3}$ +$y^{3}$+ $z^{3}$ = 3xyz. Rút gọn P= $\frac{xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}$

Read more

giúp mink với một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 hs đi tham quan bằng ô tô. Tính số hs đi tham quan, bt rằng nếu xếp 40 hoặc 45 người vào xe

giúp mink với một trường tổ chức cho khoảng từ ...

Read more

Có hai điện trở R1,R2 được lần lượt mắc theo hai cách nối tiếp và song song . Hiệu điện thế hai đầu mạch luôn bằng 12V. Cường độ dòng điện trong khi

Có hai điện trở R1,R2 được lần lượt mắc theo ...

Read more

so hs khi xep thanh 3 hàng,4 hàng,7 hàng đều vừa đủ. biet so hs trong khoang tu 50 den 100. tinh so hs

so hs khi xep thanh 3 hàng,4 hàng,7 hàng đều ...

Read more

I. Use ENOUGH and one word from the box to complete each sentence. Adj: Big, old, warm, well Noun: cup, milk, money, qualifications, time, room She s

I. Use ENOUGH and one word from the box to ...

Read more