Should you agree to help us with the housework, we (finish) everything on Saturday Cái này cho e hỏi chia tương lai đơn hay tương lai hoàn thành ạ

Photo of author

By Athena

Should you agree to help us with the housework, we (finish) everything on Saturday
Cái này cho e hỏi chia tương lai đơn hay tương lai hoàn thành ạ

0 bình luận về “Should you agree to help us with the housework, we (finish) everything on Saturday Cái này cho e hỏi chia tương lai đơn hay tương lai hoàn thành ạ”

  1. Should you agree to help us with the housework, we will finish everything on Saturday

    => tương lai đơn vì đây là một câu dự định về một sự việc trong tương lai chưa được xảy ra

  2. Should you agree to help us with the housework, we (finish) __will finish__ everything on Saturday.

    Cái này cho e hỏi chia tương lai đơn hay tương lai hoàn thành ạ Tương lai đơn bn nhé

    -HỌC TỐT-

Viết một bình luận