Siêu thị Mediamart bán một chiếc iphone 6 với giá 20.500.000 đồng thì lãi 10% so với giá bán. Hỏi tiền vốn để mua chiếc iphone 6 là bao nhiêu? A. 18.3

Photo of author

By Audrey

Siêu thị Mediamart bán một chiếc iphone 6 với giá 20.500.000 đồng thì lãi 10% so với giá bán. Hỏi tiền vốn để mua chiếc iphone 6 là bao nhiêu?
A. 18.350.000 đồng
B. 18.450.000 đồng
C. 18.400.000 đồng
D. 18.550.000 đồng
4Giá của một đôi giày sau khi giảm giá 5% là 855.000 đồng. Tính giá ban đầu của đôi giày đó?
A. 920.000 đồng
B. 915.000 đồng
C. 900.000 đồng
D. 910.000 đồng
Viết một bình luận