số 0,6 là số hữu tỉ vì: – Có thể viết bằng các cách khác nhau của cùng số đó và có giá trị bằng nhau. Đúng hay Sai giải thích

Photo of author

By Gabriella

số 0,6 là số hữu tỉ vì:
– Có thể viết bằng các cách khác nhau của cùng số đó và có giá trị bằng nhau.
Đúng hay Sai
giải thích

0 bình luận về “số 0,6 là số hữu tỉ vì: – Có thể viết bằng các cách khác nhau của cùng số đó và có giá trị bằng nhau. Đúng hay Sai giải thích”

 1. Giải thích các bước giải:

  số 0,6 là số hữu tỉ vì:

  0,6=6/10=…

  – Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a/b trong đó a,b ∈ Z  b khác 0

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đúng 

  Vd: 0,6 = $\frac{6}{10}$ (6:10) = $\frac{2}{3}$ 

  →số 0,6 :Có thể viết bằng các cách khác nhau của cùng số đó và có giá trị bằng nhau.

Viết một bình luận