Số học sinh có học lực giỏi, khá trung, bình ở học kì I của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 6. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó. Biết tổng số học

By Ximena

Số học sinh có học lực giỏi, khá trung, bình ở học kì I của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 6. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó. Biết tổng số học sinh khá và số học sinh giỏi hơn sớ học sinh trung bình là 6 học sinh

0 bình luận về “Số học sinh có học lực giỏi, khá trung, bình ở học kì I của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 6. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó. Biết tổng số học”

 1. Gọi a,b,c là số học sinh có học lực giỏi, khá, trung bình ở học kì I của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3;5;6

  Theo đề bài ta có:

  $\frac{a}{3}$=$\frac{b}{5}$=$\frac{c}{6}$ và a+b-c=6

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  Ta có:$\frac{a}{3}$=$\frac{b}{5}$=$\frac{c}{6}$=  $\frac{a+b-c}{3+5-6}$=$\frac{6}{2}$=3

  ⇒$\frac{a}{3}$=3⇒a=3.3=9

  ⇒$\frac{b}{5}$=3⇒b=5.3=15

  ⇒$\frac{c}{6}$=3⇒c=6.3=18

  Vậy lớp 7A có 9 học sinh học lực giỏi 

                         15 học sinh học lực khá

                         18 học sinh học lực trung bình

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm