Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em .Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em , còn nếu xếp mỗi hàng 6 em , 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ .H

By Natalia

Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em .Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em , còn nếu xếp mỗi hàng 6 em , 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ .Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu em ?
Viết một bình luận