Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em .Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em , còn nếu xếp mỗi hàng 6 em , 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ .H

By Cora

Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em .Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em , còn nếu xếp mỗi hàng 6 em , 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ .Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu em ?

0 bình luận về “Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em .Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em , còn nếu xếp mỗi hàng 6 em , 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ .H”

 1. Goi số học sinh khối 6 trường đó là x (x∈N;x≤600)

  Vì nếu xếp vào mỗi hàng 6 em , 8 em ,10 em thì vừa đủ ; xếp hàng 7 thì dư 3 em

  =>  x chia hết  cho 6,8,10

         x-3 chia hết cho 7

  Vì x chia hết cho 6,8,10 

  =>x∈BC(6;8;10)

  Mà BCNN(6;8;10)=120

  =>BC(6.,8,10)={0;120;240;360;480;………..}

  Mà x-3 chia hết cho 7 ; x<501

  =>x=360

  Vậy số học sinh khối 6 trường đó là 360 em

  Hay cho 5*

  Trả lời
 2. Gọi số học sinh  là x                   ĐIều kiện:(x ≤ 500).
  ta có:$ x chia 7 dư 3$
  => x – 3 chia hết cho 7 và x thuộc $BCNN (6, 8, 10).$
  $ BCNN(6, 8, 10) = 2.3.3.5 = 120$
  $=> x  = {0; 120; 240; 360; 480; 600;…}$
  Mà x – 3 chia hết cho 7 và x < hoặc bằng 500
  $=> x = 360$
  Vậy số học sinh đó là $360em$

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm