So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và Anh (Giống và khác nhau) Nhớ làm đúng và đầy đủ nha

By Camila

So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và Anh (Giống và khác nhau)
Nhớ làm đúng và đầy đủ nha

0 bình luận về “So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và Anh (Giống và khác nhau) Nhớ làm đúng và đầy đủ nha”

 1. Giống nhau:

  – Phương thức sản xuất TBCN ra đời trong lòng xã hội PK

  – Giai cấp TS đại diện cho phương thức sản xuất TBCN >< lực lượng sản xuất PK kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế TBCN

  – Sự xuất hiện hệ tư tưởng của giai cấp TS, tấn công vào hệ tư tưởng PK, chuẩn bị tiền đề về tư tưởng cho cuộc CMTS bùng nổ (tư tưởng can – Vanh ở Hà Lan, đấu tranh giữa Thanh giáo và Anh giáo ở Anh)

  Khác nhau:

  – Nguyên nhân:

  + Hà Lan: giữa thế kỉ XVI, chính sách thống trị nặng nề của thực dân Tây Ban Nha đã khơi dậy ý thức dân tộc của nhân dân Nedeclan

  + Anh: sự phát triển của công trường thủ công vấp phải sự cản trở của luật lệ PK , quan hệ sản xuất TBCN đang lên bị chế độ PK Anh kìm hãm nên mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc. 6/1640 vua Saclo I triệu tập Quốc hội đòi tăng thuế để có tiền đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Scotlen nổi lên chống lại việc cưỡng bức họ theo Anh giáo, Quốc hội phản đối -> nội chiến

  – Nhiệm vụ:

  + Hà Lan: chống vương triều PK Tây Ban Nha, tự giải phóng dân tộc mình, mở đường cho CNTB phát triển

  + Anh: lật đổ chế độ Pk chuyên chế, mở đường cho CNTB phát triển

  – Lãnh đạo:

  + Hà Lan: quý tộc TS hóa, tư sản

  + Anh: quý tộc mới và Tư sản

  – Hình thức:

  + Hà Lan: cuộc chiến tranh giành độc lập

  + Anh: là cuộc nội chiến

  Trả lời

Viết một bình luận