so sánh công đoạn của qui trình sản xuất cá giống và sản xuất gia súc giống.

Photo of author

By Adalynn

so sánh công đoạn của qui trình sản xuất cá giống và sản xuất gia súc giống.

0 bình luận về “so sánh công đoạn của qui trình sản xuất cá giống và sản xuất gia súc giống.”

  1. Sản xuất cá giống :phức tạp hơn,dễ chết khi điều kiện o hợp vs cá ,dễ bị dịch ,khó nuôi ,và phải cần điều kiện phù hợp

    Sản xuất gia súc giống:dễ nuôi hơn ,khi bị bệnh dễ chết hàng loạt năng suất cao hơn cá giống 

    ,(đó là em nghĩ )

Viết một bình luận