so sánh hoạt động xây tổ của con ong và hoạt động xây nhà của con người? em hãy cho biết loài người muốn tồn tại và phát phải có hoạt động đặc trưng đ

Photo of author

By Ivy

so sánh hoạt động xây tổ của con ong và hoạt động xây nhà của con người? em hãy cho biết loài người muốn tồn tại và phát phải có hoạt động đặc trưng đó là hoạt động gì?
Leave a Comment