hãy trình bày quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm và giải thích vì sao phải dùng mô phân sinh để nuôi cây ?

By Piper

hãy trình bày quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm và giải thích vì sao phải dùng mô phân sinh để nuôi cây ?

0 bình luận về “hãy trình bày quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm và giải thích vì sao phải dùng mô phân sinh để nuôi cây ?”

 1. – Qui trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng:

  + Bước 1: Tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng hoặc tế bào lá non).

  + Bước 2: Nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặc tạo mô sẹo.

  + Bước 3: Chuyển mô sẹo sang môi trường dinh dưỡng đặc + hoocmon sinh trưởng giúp kích thích phân hóa tạo cây con hoàn chỉnh.

  + Bước 4: Cây con nuôi cấy trong bầu, vườn có mái che.

  + Bước 5: Đưa ra trồng ngoài đồng ruộng.

  Trả lời
 2. – Quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm:

  + Bước 1: Tách mô phân sinh

  + Bước 2: Nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặc tạo mô sẹo.

  + Bước 3: Chuyển mô sẹo sang môi trường dinh dưỡng đặc và sử dụng hoocmon sinh trưởng giúp kích thích phân hóa tạo cây con hoàn chỉnh.

  Phải dùng mô phân sinh để nuôi cấy ví mô phân sinh là cấu trúc có chức năng phân chia liên tục để giúp cây lớn lên, do vậy các tế bào này mang đặc điểm phân chia nhanh, và có thể biệt hóa thành bất kì loại tế bào nào, do vậy mới có thể phát triển thành cây con.

  Trả lời

Viết một bình luận