So sánh sự giống nhau và khác nhau của sơ đồ duy trì, phục tráng và thụ phấn chéo

Photo of author

By Skylar

So sánh sự giống nhau và khác nhau của sơ đồ duy trì, phục tráng và thụ phấn chéo

0 bình luận về “So sánh sự giống nhau và khác nhau của sơ đồ duy trì, phục tráng và thụ phấn chéo”

 1. * Giống nhau:

  + Đều đi từ hạt tác giả, hạt SNC

  + Đều trải qua 3 giai đoạn

  – Sản xuất hạt giống SNC

  – Sản xuất hạt giống NC từ SNC

  – Sản xuất hạt giống xác định

  * Khác nhau:

  +Sản xuất giống theo sơ đồ duy trì:

  – Sản xuất cây trồng tự thụ phấn

  -Gồm bốn năm gieo trồng

  +Sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng:

  – Sản xuất cây trồng tự thụ phấn

  – Gồm 5 năm gieo trồng

  – Có thí nghiệm so sánh

  + Sản xuất theo sơ đồ thụ phấn chéo:

  – Sản xuất cây trồng thụ phấn chéo

  – Sản xuất ở khu cách li

  – Gồm 4 năm gieo trồng

 2. Giống nhau :

  *Cây tự thụ phấn :

  Qua 3 giai đoạn: sản xuất siêu nguyên chủng (SNC), nguyên chủng (NC), hạt giống xác nhận (XN)

  *Cây thụ phấn chéo :

  Qua 3 giai đoạn

  *Cây nhân giống vô sinh :

  Qua 3 giai đoạn: sản xuất tthế hệ vô tính SNC, thế hệ NC, thế hệ XN

  Khác nhau :

  * Cây tự thụ phấn :

  – Vật liệu khởi đầu là hạt tác giả, hạt nhập nội, hoặc hạt bị thoái hoá

  – Không đòi hỏi yêu cầu cách ly cao

  * Cây thụ phấn chéo :

  – Vật liệu khởi đầu là hạt SNC: hạt tác giả

  – Yêu cầu cách ly nghiêm ngặt

  * Cây nhân giống vô sinh :

  – Vật liệu khởi đầu là thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC

  – Không yêu cầu cách ly

Viết một bình luận