Số thứ 18 trong dãy số 3; 10; 17; 24; …. Là số nào? Có 10 người trong 3 ngày sửa được 1200m đường. Hỏi nếu có 15 người phải sửa đoạn đường dài 3000m

Photo of author

By Delilah

Số thứ 18 trong dãy số 3; 10; 17; 24; …. Là số nào?
Có 10 người trong 3 ngày sửa được 1200m đường. Hỏi nếu có 15 người phải sửa đoạn đường dài 3000m thì hết bao nhiêu ngày? * 18 km/ giờ = …. m/ giây. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Viết một bình luận